ایرباس به خاطر کاهش فروش، تولید هواپیماهای A380 را متوقف کرد. ...