پس از انتشار بیاینه گام دوم انقلاب از سوی رهبر انقلاب اسلامی، مردم نظرات متعددی درباره این بیانیه را فضای مجازی منتشر کردند. ...