نشریات امروز اسپانیا به موضوع محرومیت احتمالی سرخیو راموس و گرت بیل و تلاش بارسا برای جذب دی لیخت پرداخته اند. ...