خواهر رونالدو اعلام کرد که باردار است و کریستیانو برای سومین بار دایی خواهد شد ...