رئیس‌جمهوری آمریکا با بیان اینکه مردم، نخست‌وزیر جدید بریتانیا را ترامپ بریتانیا خطاب می‌کنند گفت این رهبر جدید مرد خوبی است. ...