با وجود شکست تیم قطری، کریستین ژورکوف از عملکرد ستاره ایرانی‌اش تمجید کرد. ...