جمعه گذشته و در جریان برگزاری رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی در کرمانشاه شاهد اقدامی زیبا از سوی مسئولان فدراسیون کشتی در دعوت عباس جدیدی دار ...