یک شرکت دانش بنیان و معتبر الکترونیکی نرم افزاری در یک محیطی پویا و آرام جهت تکمیل کادر تخصصی خود در دفتر مرکزی، واقع در محدوده میدان توحید شهر تهران ...