استفاده از ارز‌های دیجیتال در کشور‌های مخالف سیاست‌های امریکا (روسیه، چین، ونزوئلا و ایران) در حال افزایش است و این اتفاق به این کشور‌ها کمک می‌کند تا ...