رئیس شرکت فناوری‌های پیشرفته روسیه (روس تخ) به دنبال اعلام تصمیم آمریکا برای خودداری از فروش جنگنده‌های اف35 به ترکیه به دلیل خرید تسلیحات پدافند موشکی اس400، به ترکیه پیشنهاد داد جنگنده‌های چند منظور ...