رئیس شرکت فناوری‌های پیشرفته روسیه (روس تخ) به دنبال اعلام تصمیم آمریکا برای خودداری از فروش جنگنده‌های اف35 به ترکیه به دلیل خرید تسلیحات پدافند موشک ...