سامان رضی و علی اکبر قریب شی، پارا وزنه برداران ایران، در آخرین رویداد از روز هفتم مسابقات و دسته 107+ کیلوگرم و به مصاف حریفان خود در گروه A. رفتند. ...