در ادامه رقابت های سابر انفرادی قهرمانی جهان، مجتبی عابدینی توانست تا مرحله نیمه نهایی پیش برود و کسب مدال برنز را برای خود قطعی کرد. عابدینی با تاریخ سازی خود اولین مدال شمشیربازی قهرمانی جهان را برا ...