در حالی که خدمت سربازی احسان پهلوان، مهدی مهدی پور و دانیال اسماعیلی فر روبه اتمام است، اما هنوز به این سه بازیکن سرباز تراکتورسازی اجازه بازگشت به تی ...