علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در گفتگو با اخبار شبکه سوم صدا و سیما پیرامون تبرئه حیدر بهاروند، کاظم طالقانی و سعید فتاحی از رای کمی ...