در ادامه مسابقات تیراندازی جام جهانی جوانان زول، آرمینا صادقیان و عرفان صلواتی تنها نمایندگان کشورمان در رشته تفنگ سه وضعیت دختران و تپانچه بادی پسران ...