وسلی اسنایدر شایعاتی مبنی بر اینکه به یولانته کابائو، همسرش 15 میلیون یورو غرامت پرداخت کرده را رد کرده است. ...