با برگزاری سومین مرحله مسابقات آزاد تفنگ بادی بانوان، نفرات برتر معرفی و شناخته شدند. ...