بعد از پایان اردوی شاهین شهرداری بوشهر در شیراز این تیم برای آزمایشات پزشکی راهی ایفمارک خواهند شد. ...