پارا وزنه‌برداری قهرمانی جهان/ قریب‌شی نایب قهرمان شد؛ رضی در جایگاه چهارم ...