روز نخست از رقابتهای جودو بین المللی قزاقستان با دو مدال نقره برای نمایندگان ایران به پایان رسید. ...