مجتبی عابدینی با صعود به نیمه نهایی مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان مدال برنز خود را قطعی کرد. ...