دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با اشاره به 31 پیشنهاد وزارت کشور به حسن روحانی برای توسعه تجارت و معیشت مرزنشینان گفت: رئیس جمهور بر همین اساس به ١٢ دستگاه اجرایی دستورات لازم را صادر ...