پارلمان اروپا به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتری بر دولت قانونی ونزوئلاست. ...