وزیر خزانه داری آمریکا در سخنانی مدعی شد: ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که اینستکس کاری انجام نمی‌دهد که آن را مشمول تحریم‌های ما کند. ...