شهردار تهران بر پیگیری برای بازسازی هرچه سریعتر میدان حسن آباد تأکید کرد. ...