شفشاون، شهری کوچک در کوه‌های ریف در شمال غربی مراکش است. ...