معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است که هر کجا جهادی عمل کرده‌ایم به نتایج خوبی رسیده‌ایم و هر کجا که جهادی عمل نکرده‌ایم نتایج خوبی برا ...