شایان مصلح در ویدئویی مدعی شده تصمیم دارد به تیم رقیب برود. ...