ملی پوش وزنه برداری جانبازان و معلولان کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان به مقام نایب قهرمانی رسید. ...