مجتبی عابدینی با شکست هاتونگ توانست اولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کند. ...