علی خضریان،مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان در حساب توییرش به نامه ریاست جمهوری در مورد تخصیص بودجه صدا‌وسیما انتقاد کرد. ...