دروازه‌بان ایتالیایی یوونتوس بی‌صبرانه منتظر آغاز چالش جدیدش در بنفیکا است. ...