کاپیتان تیم ملی شمشیربازی کشورمان با شکست حریف آلمانی خود به جمع چهار سابریست برتر مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. ...