اهواز - معاون وزارت راه و شهرسازی گفت: در مسجدسلیمان اینقدر وضعیت فرسودگی بالاست که اماکن با شتاب زلزله 25 سانتی‌متری تخریب شده در حالی که باید تاب زلزله تا 200 سانتی‌متر داشته باشند. ...