بازیکن تیم والیبال جوانان ایران گفت: روسیه تیمی قوی است اما می‌توانیم با شکست دادن این تیم صعود مان را تاحدودی قطعی کنیم. ...