هیلتون مدافع برزیلی مون پولیه، غیبت نیمار در کوپا آمه ریکا را مورد پسند مردم برزیل دانست. ...