«حسن اوستا» با تهیه بروک از پوتین تشکر ویژه کرد. او به خاطر ارسال سیستم دفاع موشکی اس 400 که پوتین به ترکیه داد از رئیس جمهور روسیه تشکر کرد. ...