هکرها از طریق سرویس add a line که در و‌ب‌سایت سامسونگ وجود داشته، توانسته‌اند به اطلاعات برخی حساب‌ه ...