وکیل کوین اسپیسی گفت: از ابتدا می‌دانستیم کوین بی‌گناه است چرا که شاکی به غیر از اتهام‌زنی بی‌پایه ه ...