فریبرز عرب‌نیا که مقیم کانادا شده است می‌گوید که از صفر شروع کرده، درس می‌خواند و کار می‌کند. ...