شورای ریاستی لیبی طرفی ناشناس در بینن شبه‌نظامیان بنغازی را مسؤول ربودن نماینده زن پارلمان این کشور و انتقالش به مکانی نامعلوم دانست. ...