گابریل کالدرون ارتباط فوق العاده‌ای را با ستارۀ پرسپولیس گرفته است. ...