قهوه خانه حاج علی درویش ، کوچک‌ترین قهوه‌خانه ایران است که در سال 1395 توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان میراث ناملموس کشور ثبت ملی شده است. ...