نمایش «ماجرای عیب سگی در شب» نوشته سایمون استیونز به کارگردانی «افسانه کمالی» در تماشاخانه نوفل‌لوشاتو در حالی به کار خود پایان داد که این اثر را می‌ت ...