شهر پیامبر (ص) پذیرای 10 هزار زائر ایرانی/ طنین حال و هوای معنوی در مدینه ...