خانه هنرمندان ایران که به دلیل قطعی برق 2 روز تعطیل بود، از امروز پنجشنبه 27 تیر فعالیت خود را از سر می‌گیرد. ...