توضیح روزنامه‌ دولتی، که گفت‌وگوی مسعود ده‌نمکی درباره‌ کارگردان مرتبط با میترا استاد را منتشر کرده ...