فرماندار سیمرغ گفت: 95 درصد اقدامات مربوط به واحدهای مسکونی تعمیری انجام شده است. حداکثر تا پایان تیر ماه کار تعمیرات واحد‌های مسکونی در کل این شهرستان به پایان می‌رسد و باید قبل از شروع بارندگی در شه ...