تصاویری از فرود بزرگترین هواپیمای دنیا‌ آنتونف 225 (مریا) که یک هواپیمای ترابری است، شاید فکر کنید استفاده از این هواپیمای بزرگ در جهان زیاد نباشد، اما باید توجه داشته باشید که اگر بخواهید برای جابجای ...