سلیمانپور از احراز هویت 13 نفر از جانباختگان حادثه سقوط مینی بوس به دره در خوانسار خبرداد. ...